• Utskrift
  • Print

 

Årsmøtet holdes mandag 19. februar 2018

-se egen fane.


Bli medlem i Hurum O-lag

Vi ønsker oss flere medlemmer. Derfor tilbyr vi alle medlemmer gratis turorienteringskart, levert hjem. Medlemskontingenten for 2018 er kr 250,- for personer/familie med bosteds- eller hytteadresse i Hurum (det samme som konvolutten ville ha kostet). For andre er årskontingenten kr 280,- (inkluderer porto for konvolutten). Tilbudet om toppturposter til halv pris, vil gjelde som før.

Send en epost til post@hurumolag.no med navn, adresse, fødselsdato og mobilnummer. Ta gjerne med øvrige familiemedlemmer som også går turorientering.
Har du spørsmål, kan du ringe Oddmund Kjerland tlf 911 36 881.
 

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS