• Utskrift
  • Print

 

Post 55 og 59
Post 55 var dessverre plassert litt for langt sør, er nå satt på riktig grøftemøte. Stien fra veien er nesten ikke synlig, gå på kompasset eller følge bekken gjennom tett vegetasjon. Det er en ny sti fra veien litt lenger sør. Denne står ikke på kartet.
Post 59: Det er flere høydepunkt inne i sirkelen. Riktig beskrivelse er mellom koller.


Rettelse til Stikkvannskartet
Vi er blitt gjort oppmerksom på at post 46 ligger litt lenger vest enn inntegnet på kartet. Det er x for opplysningsskiltet som er plassert feil. Posten ligger rett sør for skiltet som forteller om Kanon.

Turorientering 2017
 
Vi har også i år satt ut 60 poster fordelt på fem kart.

Kartene i år er:
Røskestadvann 1:10000 - nytt kart i år!
Rødtangen 1:15000
Bjørnåsen 1:10000 - nytt kart i år!
Stikkvann 1:15000
Aklangen/Nøklemyr 1:15000


Kartkonvolutter selges fra 6. mai på følgende steder:

Freyborgstua, Storsand
Joker Filtvet
YX Klokkarstua
YX Sætre
Hurum Sport, Sætre
Rødbysætra (åpent søndager)
Holmsbu havne- og turistkontor (10.6. - 21.8)
Bokhandelen på Tofte (fra 20.6.)

Kartkonvoluttene koster kr 250,-. Kjøper du samtidig toppturkonvolutten, får du begge for kr 375,-.Postene kan tas når det passer i perioden
6. mai - 30. september og i den rekkefølge man ønsker.

Postene er merket med bokstavkode som noteres på registreringskort eller registreres på turorientering.no 

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS