• Utskrift
  • Print

Årsmøte 2018

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I HURUM O-LAG      

Sted: Filtvet Fremads klubbhus, Røedsåsen 17, 3480 Filtvet

Tid: Mandag 19. februar 2018 kl 1900
 
Sakliste
1. Årsmøteåpning
    a. Godkjenne deltakerne
    b. Godkjenne innkalling og sakliste
    c. Velge møteleder, referent og 2 representanter til å underskrive protokoll

--------
 

2. Kåseri ved Inge Jahren: Flora og turorientering

3. Kjeld Larsen forteller om hvordan han har tatt 3.870 turorienteringsposter i 2017

--------
4. Styrets årsmelding (se vedlegg nedenfor)
5. Regnskap og revisjonsberetning
6. Styrets handlingsplan for 2018 og andre forslag 
7. Budsjett for 2018

8. Valg
9. Premieutdeling/avslutning
    Alle som har sendt inn registreringskort eller registrert seg på turorientering.no og deltar på årsmøtet, er med i trekningene om fine premier.

 
 

Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende innen
2. februar 2017.


 

Vedlegg:
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS