• Utskrift
  • Print

Styret fra 20. februar 2017

STYRET I HOL FRA 26.02.2016

Leder Oddmund Kjerland, epost: okjerland@fritt.no  tlf 91136881

Nestleder/materialforvalter Thor Tønnesen, epost: rannvt@online.no  tlf 93083368

Kasserer Magne Myhrene, epost mmyhrene@online.no tlf 41620475

Toppturansvarlig Harald Arthur Bruland, epost: ha.bruland@gmail.com  tlf 91334124

Styremedlem Rannveig Tønnesen epost: rannvt@online.no  tlf 92292689

Styremedlem Marit Bruland, epost: marit.bruland@gmail.com  tlf 91682042

Styremedlem Anne-Mette Larsen, epost: stallplassen@gmail.com  tlf 91132769

Styremedlem Kjeld E. Larsen, epost: stallplassen@gmail.com  tlf 97161803

Styremedlem Bjørn Lindvig, epost: lindvigbjrn@yahoo.no  tlf 41014450
 

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS