• Utskrift
  • Print

Kontakter Hurum O-lag

 

Leder: Oddmund Kjerland, epost: okjerland@fritt.no  tlf 91136881

Kart og postplasseringer: Thor Tønnessen, epost: rannvt@online.no  tlf 93083368

Kasserer: Magne myhrene, epost: mmyhrene@online.no  tlf 41620475

Hjemmeside: Oddmund Kjerland, epost: okjerland@fritt.no  tlf 91136881

Epost: post@hurumolag.no

Konto for innbetaling: 2240.10.35056

Org.nr.: 992 114 436
 

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS