• Utskrift
  • Print

 

Vi har fått melding om at det på noen kart mangler ringer for postplasseringa for toppostene på kartene Stikkvann og Aklangen/Nøklemyr.

Ring eller send sms til 91136881 om du behøver nye kart.

Alternativt kan du tegne inn ringene fra kartutsnitta nedenfor.

(kommer så snart jeg finner ut av hvordan jeg får lastet ned karta).


HURUM O-LAG


TOPPTURER  


Omfatter 33 topper over 250 moh i Hurum - selges i egne konvolutter. Postene kan tas over flere år.

I konvolutten finner du 5 kart hvor toppene er avmerket med T-nr. og en liste hvor både toppens T- nr. og navn står. Videre finner du et registreringskort med rubrikker for topp, T-nr. og kode.

Postkodene noteres på registreringskortet. Når du har tatt minst 25 topposter, kan du sende inn kortet og få tildelt Toppturstatuetten. Registrering av postene på Husebykartet vil fortsatt gjelde.

Toppturkonvolutten koster kr. 250,-. Nå utenom turorienteringssesongen, kan du få kjøpt kartkonvolutten ved henv. til Oddmund Kjerland, se adresse og mobil nedenfor.


Postflagga står ute hele året, og vi har derfor satt opp nye skilt i metall. De er stort sett festet i de gamle postflagga.

For kjøp av enkeltkart eller annen info kan du kontakte:
Formann: Oddmund Kjerland, tlf. 91136881, epost, okjerland@fritt.no
Nestformann/materialforvalter: Thor Tønnessen, tlf. 93083368, epost, rannvt@online.no
Toppturansvarlig: Harald Bruland, Tlf.91334124, epost, ha.bruland@gmail.com
 


 

 


 
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS