• Utskrift
  • Print

Rettelse til Stikkvannskartet

7. mai 2017
Post 46 ligger rett sør for skiltet som forteller om Kanon. Skiltet (og posten) skulle vært plassert ca 100 m vestover.
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS